ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
รัตติกาล ใจสุราช 618209935210 J&T Express-COD Aug 05, 2020 MA436
พันดารา 0850887515 820361322023 J&T Express-- Aug 05, 2020 MA435
ร้านชัยเสรี ศรีราชา 820359075012 J&T Express-- Aug 04, 2020 MA434
บริษัทบลูเต่า จำกัด 0107563000037 Kerry-- Aug 04, 2020 MA432
คุณทัศนา เงินอยู่ 820358556242 J&T Express-- Aug 04, 2020 MA431
ร้านชัยเสรี ศรีราชา ชลบุรี 820357436824 J&T Express-- Aug 03, 2020 MA430
ร้านยิ้มหวานเบบี้ 0934949660 820354406045 J&T Express-- Aug 01, 2020 MA429
รวินท์นาริน บุญเกิด 820354403326 J&T Express-- Aug 01, 2020 MA428
G M Kasetyont 615039440094 J&T Express-- Jul 29, 2020 MA427
อัสมาอ์อาฟียา 820350916453 J&T Express-- Jul 29, 2020 MA426
ณัฐฐินันท์ ชาวชวน 820350909943 J&T Express-- Jul 29, 2020 MA425
จิรนันท์ วงศ์ซิ่น 820350911870 J&T Express-- Jul 29, 2020 MA424
อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ 0107563000037 Kerry-- Jul 29, 2020 Ma423
ทานุรัตน์ บุญสม 820344225816 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA422
กมลพร ชัยสุวรรณ 820344228841 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA421
สุนิสา 0861769915 820344234824 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA420
สุจิตรา พันธุวงษ์ 820344237716 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA419
นิตยา ชูเชิด 820344227091 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA418
ร้านrwoshop 820344232621 J&T Express-- Jul 25, 2020 MA417
วรรณิกา TH0303FYKTC3E Flash Express-- Jul 22, 2020 MA416
นุชนารถ TH1409FYKTC2C Flash Express-- Jul 22, 2020 MA415
รัตตินันท์ TH0306FYKTC6L Flash Express-- Jul 22, 2020 MA414
ร้านยิ้มหวานเบบี้ TH3709FYKTC5A Flash Express-- Jul 22, 2020 MA413
วิรวรรณ 0898199556 611640138992 J&T Express Jul 21, 2020 MA412
สายฝน 0943064819 820339842372 J&T Express Jul 21, 2020 MA411
อริศรา 0927078213 820339843411 Aramex Jul 21, 2020 MA410
แอมมี่ 0933297824 820339844811 J&T Express Jul 21, 2020 MA409
เขมมิกา 0987017917 820339267904 J&T Express Jul 21, 2020 MA408
ธีรวรรณ 0935519463 820339274311 J&T Express Jul 21, 2020 MA407
ธนัชพร 0822176743 820339260156 J&T Express Jul 21, 2020 MA406
วิเชียร 0818292790 JDOF52883334 Kerry Jul 21, 2020 MA405
รัตตินันท์ 0967789794 820335477732 J&T Express Jul 18, 2020 MA404
สุทัตตา 0958988900 820335481501 J&T Express Jul 18, 2020 MA403
ศิริพร 0925199969 820334125166 J&T Express Jul 17, 2020 MA402
นกหวีด 0995426662 820334128585 J&T Express Jul 17, 2020 MA401
ปณมณ 0869946947 820334126500 J&T Express Jul 17, 2020 MA400
ยุทธพงศ์ 0940592208 JDOF52840927 Kerry Jul 16, 2020 MA399
เข็มทราย 0897921080 JDOF52747778 Kerry Jul 14, 2020 MA398
รัชนู 0897376467 820330367861 J&T Express Jul 14, 2020 MA397
นพเก้า 0619399649 820330367220 J&T Express Jul 14, 2020 MA396
บ.เวลตี้พลัส จก. 0832888843 820326461500 J&T Express Jul 11, 2020 MA395
เบญจวรรณ 0982611919 820326464215 J&T Express Jul 11, 2020 MA394
cherry 0866015778 JDOF52805946 Kerry Jul 11, 2020 MA393
วิกร 0877021599 JDOF52791989 Kerry Jul 11, 2020 MA392
มินท์ สุทัตตา 0958988900 SHD0070900001 -ด่วนINTER EXPRESS Jul 09, 2020 MA391
นิว ลัดดาวัลย์ 0972375639 SHD0070800005 -ด่วนINTER EXPRESS Jul 08, 2020 MA390
กรรณิการ์ 0970029803 SHD0070800004 -ด่วนINTER EXPRESS Jul 08, 2020 MA389
อนุธิดา 0986699620 820319819314 J&T Express Jul 06, 2020 MA388
ผ่องพรรณ 0831775019 820319822663 J&T Express Jul 06, 2020 MA387
อัจฉรัตน์ 612770914534 J&T Express Jul 04, 2020 MA386
ชื่อลูกค้า : รัตติกาล ใจสุราช
Tracking number : 618209935210
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA436
ชื่อลูกค้า : พันดารา 0850887515
Tracking number : 820361322023
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA435
ชื่อลูกค้า : ร้านชัยเสรี ศรีราชา
Tracking number : 820359075012
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA434
ชื่อลูกค้า : บริษัทบลูเต่า จำกัด
Tracking number : 0107563000037
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA432
ชื่อลูกค้า : คุณทัศนา เงินอยู่
Tracking number : 820358556242
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA431
ชื่อลูกค้า : ร้านชัยเสรี ศรีราชา ชลบุรี
Tracking number : 820357436824
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA430
ชื่อลูกค้า : ร้านยิ้มหวานเบบี้ 0934949660
Tracking number : 820354406045
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA429
ชื่อลูกค้า : รวินท์นาริน บุญเกิด
Tracking number : 820354403326
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA428
ชื่อลูกค้า : G M Kasetyont
Tracking number : 615039440094
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA427
ชื่อลูกค้า : อัสมาอ์อาฟียา
Tracking number : 820350916453
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA426
ชื่อลูกค้า : ณัฐฐินันท์ ชาวชวน
Tracking number : 820350909943
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA425
ชื่อลูกค้า : จิรนันท์ วงศ์ซิ่น
Tracking number : 820350911870
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA424
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
Tracking number : 0107563000037
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Ma423
ชื่อลูกค้า : ทานุรัตน์ บุญสม
Tracking number : 820344225816
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA422
ชื่อลูกค้า : กมลพร ชัยสุวรรณ
Tracking number : 820344228841
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA421
ชื่อลูกค้า : สุนิสา 0861769915
Tracking number : 820344234824
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA420
ชื่อลูกค้า : สุจิตรา พันธุวงษ์
Tracking number : 820344237716
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA419
ชื่อลูกค้า : นิตยา ชูเชิด
Tracking number : 820344227091
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA418
ชื่อลูกค้า : ร้านrwoshop
Tracking number : 820344232621
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA417
ชื่อลูกค้า : วรรณิกา
Tracking number : TH0303FYKTC3E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA416
ชื่อลูกค้า : นุชนารถ
Tracking number : TH1409FYKTC2C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA415
ชื่อลูกค้า : รัตตินันท์
Tracking number : TH0306FYKTC6L
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA414
ชื่อลูกค้า : ร้านยิ้มหวานเบบี้
Tracking number : TH3709FYKTC5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA413
ชื่อลูกค้า : วิรวรรณ 0898199556
Tracking number : 611640138992
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA412
ชื่อลูกค้า : สายฝน 0943064819
Tracking number : 820339842372
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA411
ชื่อลูกค้า : อริศรา 0927078213
Tracking number : 820339843411
ประเภทการส่งสินค้า : Aramex
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA410
ชื่อลูกค้า : แอมมี่ 0933297824
Tracking number : 820339844811
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA409
ชื่อลูกค้า : เขมมิกา 0987017917
Tracking number : 820339267904
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA408
ชื่อลูกค้า : ธีรวรรณ 0935519463
Tracking number : 820339274311
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA407
ชื่อลูกค้า : ธนัชพร 0822176743
Tracking number : 820339260156
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA406
ชื่อลูกค้า : วิเชียร 0818292790
Tracking number : JDOF52883334
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA405
ชื่อลูกค้า : รัตตินันท์ 0967789794
Tracking number : 820335477732
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA404
ชื่อลูกค้า : สุทัตตา 0958988900
Tracking number : 820335481501
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA403
ชื่อลูกค้า : ศิริพร 0925199969
Tracking number : 820334125166
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA402
ชื่อลูกค้า : นกหวีด 0995426662
Tracking number : 820334128585
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA401
ชื่อลูกค้า : ปณมณ 0869946947
Tracking number : 820334126500
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA400
ชื่อลูกค้า : ยุทธพงศ์ 0940592208
Tracking number : JDOF52840927
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA399
ชื่อลูกค้า : เข็มทราย 0897921080
Tracking number : JDOF52747778
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA398
ชื่อลูกค้า : รัชนู 0897376467
Tracking number : 820330367861
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA397
ชื่อลูกค้า : นพเก้า 0619399649
Tracking number : 820330367220
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA396
ชื่อลูกค้า : บ.เวลตี้พลัส จก. 0832888843
Tracking number : 820326461500
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA395
ชื่อลูกค้า : เบญจวรรณ 0982611919
Tracking number : 820326464215
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA394
ชื่อลูกค้า : cherry 0866015778
Tracking number : JDOF52805946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA393
ชื่อลูกค้า : วิกร 0877021599
Tracking number : JDOF52791989
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA392
ชื่อลูกค้า : มินท์ สุทัตตา 0958988900
Tracking number : SHD0070900001
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA391
ชื่อลูกค้า : นิว ลัดดาวัลย์ 0972375639
Tracking number : SHD0070800005
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA390
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ 0970029803
Tracking number : SHD0070800004
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA389
ชื่อลูกค้า : อนุธิดา 0986699620
Tracking number : 820319819314
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA388
ชื่อลูกค้า : ผ่องพรรณ 0831775019
Tracking number : 820319822663
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA387
ชื่อลูกค้า : อัจฉรัตน์
Tracking number : 612770914534
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA386
Powered by MakeWebEasy.com